Zamknij  Dzieło Duchowej Adopcji A.D. 2012

ks. Sławomir 2011 03 06

Jak zrodziła się duchowa adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i  zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO. Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzeniła się na cały kraj i poza jego granice.

Czym jest duchowa adopcja?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji ocalenia zagrożonego życia dziecka w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia. Adopcja dotyczy jednego dziecka, które nie jest znane osobie modlącej się; nie są też znani rodzice dziecka. Duchowa adopcja może być podejmowana wielokrotnie, kolejno, po wypełnieniu poprzedniego zobowiązania. Może podejmować ją każdy z wyjątkiem dzieci, które mogą to czynić tylko pod opieką i kierunkiem rodziców.

Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postanowieniami mogą być: częsta Spowiedź i Komunia Święta (np. każdego miesiąca lub częściej), adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym lub inne modlitwy. Dodatkowe postanowienia nie są jednak obowiązkowe.Jakie są owoce duchowej adopcji?
Duchowa Adopcja jak wierzymy pozwala przyjść na świat dziecku, które jest zagrożone aborcją. Przez modlitwę wpływa na relacje rodzinne, jakie panują w rodzinie, gdzie poczęło się dziecko. Poprzez duchową opiekę wprowadza w tę rodzinę klimat miłości, zaufania Bogu i sobie wzajemnie oraz ułatwia miłosne otwarcie się na dar dziecka. Sprzyja również wychowaniu tego dziecka i jego rozwojowi po narodzeniu w prawdziwie rodzinnej atmosferze, która staje się taką poprzez duchową więź.
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom.
Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych.

 

Program Dzieła Duchowej Adopcji w Parafii w Skórcu A. D. 2012 
„Uczymy się myślenia Ducha, a to prowadzi nas do życia i pokoju.” Rz 8, 6 
 
Marzec  
Wprowadzenie  
 
Kwiecień  
Duch Mądrości 
Mt 13, 1-9 
 
Maj  
Duch Rozumu 
Mt 13, 47-52 
 
Czerwiec  
Duch Rady 
Mt 13, 24-30 
 
Lipiec 
Duch Męstwa 
Mt 13, 45-46 
 
Sierpień 
Duch Umiejętności 
Mt 13, 31-32 
 
Wrzesień 
Duch Pobożności 
Mt 13, 44 
 
Październik  
Św. Joanna Beretta Molla 
 
Listopad  
Duch Bojaźni Bożej 
Mt 13, 33 
 
Grudzień  
Podsumowanie Dzieła „SMS z Nieba” to niekomercyjna inicjatywa, w której rozsyłane jest Słowo Boże, myśl świętego oraz newsy na tysiące telefonów komórkowych na całym świecie. czytaj więcej »

Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec
tel. 0-25 631 28 24

nr. konta: 51 1240 2685 1111 0000 3666 1947, Bank Pekao

wyślij e-mairss aktualności rss ogłoszeń rss ewangelii