Pierwszy piątek miesiąca

W pierwszy piątek miesiąca Msze św. o godz. 7.00, o godz. 16.30 Msza św. z udziałem dzieci i o godz. 18.00 Msza św. do Cudownego Krzyża.
Spowiedź od godz. 16.00.
W Cisiu Msza św. o godz. 18.00, spowiedź od godz. 17.30.

Komentarze