Wspólnota Adonaj

Opiekunem Wspólnoty Adonaj jest ks. proboszcz Piotr Wojtyła.