Powszechny spis rolny

Od 1 września do 30 listopada w całym kraju prowadzony jest powszechny spis rolny. Udział w spisie jest obowiązkowy. Szczegółowe informacje są wywieszone w gablocie i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Komentarze