Sakramenty

Sakrament chrztu udzielany jest zazwyczaj w II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00 i w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.30.

Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu. Dokumenty potrzebne do chrztu:
- akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej; osoba bierzmowana).
- dane chrzestnych - dokładny wiek i adres zamieszkania

Nie wolno dopuszczać do pełnienia tej funkcji chrzestnego osób:
•    żyjących w związkach niesakramentalnych,
•    młodzieży nieuczęszczającej na katechizację,
•    tych którzy notorycznie zaniedbują praktyki religijne,
•    tych, którzy prowadzą naganne życie pod względem moralnym.
Osoby niespełniające tych wymogów, nie mogą być ani rodzicami chrzestnymi, ani świadkami chrztu.

Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się w soboty przed I i II niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.

Sakrament bierzmowania - tutaj.

I Komunia Święta - tutaj. 

Sakrament małżeństwa
Katechezy dla narzeczonych rozpoczną się w piątek 27 września br. o godz. 19.00 w Sali domu parafialnego

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Dokumenty wymagane:
• metryka chrztu świętego - wystawiona maksymalnie 6 miesięcy przed planowanym ślubem, z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania
• dowód osobisty
• zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i spotkań w Poradni przedmałżeńskiej
• zaświadczenie z USC, lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny
• dane świadków ślubu (wiek i adres zamieszkania)

Poradnia przedmałżeńska w Skórcu – I niedziela miesiąca godz. 11.30
Dzień skupienia dla narzeczonych w Siedlcach par. św. Teresy – II niedziela miesiąca godz. 14.00

Katechezy przedmałżeńskie w naszej parafii odbywają się w miesiącach: lutym, czerwcu i październiku.

Komentarze