Duszpasterze


   ks. Piotr Wojtyła MIC – proboszcz parafii;

    ks. Konrad Okwieciński MIC – wikariusz parafii

  ks. Józef Chaim MIC – przełożony domu zakonnego

 ks. Roman Wcisło MIC – duszpasterz

   ks. Mateusz Pietrzyk MIC – duszpasterz

   ks. Piotr Wojtonis MIC – mistrz nowicjatu

   br. Franciszek Ruda MIC - zakrystianin