Duszpasterze


   ks. Piotr Wojtyła MIC – proboszcz parafii;

    ks. Grzegorz Reiss MIC – wikariusz parafii

  ks. Paweł Skonieczny MIC – przełożony domu zakonnego

   ks. Konrad Okwieciński MIC – duszpasterz
 
ks. Roman Wcisło MIC – duszpasterz

   ks. Mateusz Pietrzyk MIC – duszpasterz

   ks. Piotr Wojtonis MIC – mistrz nowicjatu

br. Mariusz Machul MIC  –  ekonom domu zakonnego i socjusz nowicjatu

   br. Franciszek Ruda MIC - zakrystianin