Pierwszy piątek miesiąca

W piątek Msze św. o godz. 7.00, 15.30, 16.30 i 18.00. Spowiedź od godz. 16.00. O godz. 15.00 nabożeństwo Drogi Światła. 
W Cisiu Msza św. o godz. 18.00, spowiedź od 17.30.