Pierwszy piątek miesiąca

W piątek Msze św. o godz. 7.00, 15.30 do Cudownego Krzyża (o 15.00 nabożeństwo do Chrystusa ukrzyżowanego), 16.30  i o 18.00. Spowiedź od godz. 16.00.
W Cisiu Msza św. o godz. 15.30 – spowiedź od 15.00.