Nabożeństwo do Chrystusa ukrzyżowanego

W piątek o godz. 15.00 odbędzie się nabożeństwo do Chrystusa ukrzyżowanego, a o godz. 15.30 Msza św.