Wystawa prac poświęconych pamięci ks. Stanisława

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu można od dziś obejrzeć wystawę prac konkursowych, poświęconą pamięci księdza Stanisława Chryca - Kawalera Orderu Uśmiechu. Prace uczniów szkół podstawowych z Gminy Skórzec to interpretacja ulubionego motta Księdza:
"Dzień bez dobrego uczynku, jest dniem zmarnowanym dla wieczności".
Ideą konkursu jest uczczenie pamięci księdza Stanisława Chryca oraz popularyzacja jego ideałów życiowych -  poświęcenia i pracy na rzecz potrzebujących.
Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie oraz Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne.
Patronat honorowy nad konkursem objął Proboszcz Parafii w Skórcu ksiądz Piotr Wojtyła oraz Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne. Są oni również fundatorami nagród konkursowych.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu znajdującej się na ul. Siedleckiej 9.
Już wkrótce ogłosimy zwycięzców konkursu!