Misje ewangelizacyjne

 Program misji ewangelizacyjnych zamieszczamy w poniższych zdjęciach.