Pasterka

 W noc Bożego Narodzenia Pasterki o godz. 21.00, 22.30 i 24.00. W Cisiu o 22.30.