Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest zazwyczaj w II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00 i w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.30.

Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu. Dokumenty potrzebne do chrztu:
- akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej; osoba bierzmowana).
- dane chrzestnych - dokładny wiek i adres zamieszkania
Nie wolno dopuszczać do pełnienia tej funkcji chrzestnego osób:
•    żyjących w związkach niesakramentalnych,
•    młodzieży nieuczęszczającej na katechizację,
•    tych, którzy notorycznie zaniedbują praktyki religijne,
•    tych, którzy prowadzą naganne życie pod względem moralnym.
Osoby niespełniające tych wymogów, nie mogą być ani rodzicami chrzestnymi, ani świadkami chrztu.
Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się w soboty przed I i II niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.