Małżeństwo

 Sakrament małżeństwa

 
1. Katecheza przedślubna. Jest to 5 cotygodniowych spotkań (piątki o godz.19.00). Czas spotkania: 1,5 godziny. Najbliższy kurs rozpocznie się 4 czerwca. Zapisy na pierwszym spotkaniu.
 
2. Poradnia przedmałżeńska w Skórcu. Pierwsze spotkanie rozpoczyna się w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11.30 w domu parafialnym. Pozostałe spotkania odbywają się indywidualnie. 

3. Dzień skupienia dla narzeczonych - http://drsiedlce.pl/dni-skupienia/
 
Katechezy przedmałżeńskie w naszej parafii odbywają się w miesiącach: lutym, czerwcu i październiku.
 
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Dokumenty wymagane:
• metryka chrztu świętego - wystawiona maksymalnie 6 miesięcy przed planowanym ślubem, z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania
• dowód osobisty
• zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i spotkań w Poradni przedmałżeńskiej
• zaświadczenie z USC, lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny
• dane świadków ślubu (wiek i adres zamieszkania). 

Przypominamy narzeczonym, którzy mają zarezerwowaną datę ślubu, że 6 miesięcy przed ślubem muszą się zgłosić w celu spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi. Nie zgłoszenie się w odpowiednim czasie może skutkować koniecznością przełożenia ślubu na późniejszy termin.