Małżeństwo

Przygotowanie do  Sakramentu małżeństwa

 
1. Katecheza przedślubna. Jest to 5 cotygodniowych spotkań (piątki o godz.19.00). Czas spotkania: 1,5 godziny. Zapisy na pierwszym spotkaniu. Katechezy odbywają się 3 razy w roku: we wrześniu, w lutym i w czerwcu. Dokładne daty będą podawane bliżej terminu rozpoczęcia spotkań. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 września.
 
2. Spisanie protokołu przedmałżeńskiego w kancelarii najpóźniej do 6 miesięcy przed datą ślubu. Należy się umówić z ks. Proboszczem na spisanie protokołu.  Nie zgłoszenie się w odpowiednim czasie może skutkować koniecznością przełożenia ślubu na późniejszy termin.
Dokumenty wymagane:
• metryka chrztu świętego - wystawiona maksymalnie 6 miesięcy przed planowanym ślubem, z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania
• dowód osobisty
• zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i spotkań w Poradni przedmałżeńskiej
• zaświadczenie z USC, lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny
• dane świadków ślubu (wiek i adres zamieszkania). 

3. Poradnia przedmałżeńska w Skórcu. Pierwsze spotkanie rozpoczyna się w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11.30 w domu parafialnym. Pozostałe spotkania odbywają się indywidualnie. 

4. Dzień skupienia dla narzeczonych - http://drsiedlce.pl/dni-skupienia/
 
Katechezy przedmałżeńskie w naszej parafii odbywają się w miesiącach: lutym, czerwcu i wrześniu.