I Komunia Św.

I komunia 2022

 

Kilka ważnych informacji:

Warunkiem dopuszczenia dziecka do Sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej jest:

1) Niedzielne uczestnictwo we Mszy Świętej oraz uczęszczanie na lekcje religii w szkole.

2) Zaliczenie katechizmu (zaliczanie modlitw na katechezie w szkole).

3) Udział w spotkaniach i nabożeństwach, związanych z przygotowaniem do przyjęcia sakramentu.


Deklarację rodziców (zgłoszenie dziecka do przyjęcia I komunii), proszę przynieść do 30 września do katechetów. W przypadku dzieci uczęszczających do szkół w innej parafii, bezpośrednio do mnie (ks. Grzegorz).

Proszę rodziców dzieci, które były ochrzczone poza tutejszą parafią, aby do 31 października dostarczyli świadectwo chrztu dziecka! Gdyby zdarzyło się, że dziecko nie ma sakramentu chrztu, proszę o jak najszybsze zgłoszenie się w tej sprawie do mnie.

 

Składka I komunijna wynosi 130 zł (składka do katechetów). Pieniądze te są przeznaczone na: książki dla dziecka i rodziców, różaniec, etui, modlitewnik, obrazek  I komunijny, dekorację kościoła (kwiaty, wstążki, itp.), chlebki komunijne oraz dar ołtarza.

Filmowanie i zdjęcia: p. Jerzy Grabowski i p. Karol Bojar.

Stroje komunijne: p. Joanna Gruszewska. Wszystkie dzieci mają jednakowe stroje do komunii św.

 

Kontakt: ks. Grzegorz Reiss MIC

Terminy:

28.05.2022 (sobota)

  • 10.00 - Skórzec, kl. III B + dzieci z kl. III C, które w ubiegłym roku były w kl. II B i Gołąbek,
  • 12.00 - Skórzec, kl. III A + dzieci z kl. III C, które w ubiegłym roku były w kl. II A,
  • 14.00 - Żelków.  

 29.05.2022 (niedziela)

  • 14.00 - pozostałe szkoły (Grala, Dąbrówka Stany i inne)

Biały Tydzień - 30.05-03.06.2022 (pon. - pt.)

Spotkania:

  • 19 IX (niedziela), godz. 15.30 - msza święta dla dzieci i rodziców,
  • 4 X (poniedziałek), godz. 16.30 - rozdanie różańców,
  • 17 X (niedziela) - msza święta dla dzieci i rodziców,
  • 14 XI (niedziela) - msza święta dla dzieci i rodziców,
  • 19 XII (niedziela) - msza święta dla dzieci i rodziców