Wspólnoty

Wspólnoty i duszpasterstwa w parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła

    AA
    Al-anon
    Chór parafialny
    Orkiestra parafialna
    Chórek dziecięcy
    Scholka młodzieżowa
    Żywy Różaniec
    Bractwo Niepokalanej
    Grupa biblijna
    Wspolnota młodzieżowa "Anioły"
    Wspólnota "Adonaj"
    Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Galilea"
    Ministranci