Zamknij  Wielkanoc 2014

Chrystus Zmartwychwstał ! ALLELUJA !

Wielki Piątek 2014

Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa, skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. Tego dnia obowiązuje post ścisły. W Wielki Piątek odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

Na początku celebrans przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem. W tym czasie wierni klęczą. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego – w jej skład wchodzą dwa czytania, psalm (bez organów) oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Po kazaniu następuje Adoracja Krzyża, podczas której kapłani, służba liturgiczna i wierni całują rany Jezusa na krzyżu. Po niej następuje Komunia święta, a po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji (zwanej na tę okazję w tradycji ludowej Grobem Pańskim), gdzie zaczyna się adoracja.

FOTORELACJA 1

FOTORELACJA 2

Wielki Czwartek 2014

Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.
W kościołach parafialnych ma miejsce tylko jedna uroczysta msza sprawowana wieczorem - Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne i kończy okres Wielkiego Postu. W jej trakcie podczas śpiewu Chwała na wysokości biją wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną. W czasie Przeistoczenia mogą być używane kołatki bez gongu.

Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej "Ciemnicą" (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adoruje się go do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a Wieczna lampka zgaszona.

FOTORELACJA


Największe Wydarzenie Pasyjne

Misterium Męki Pańskiej ponownie w naszej parafii, już w najbliższą sobotę 12 kwietnia o godz. 20:30 (parking dolny przy kościele).

Oto skrót wydarzenia z poprzedniego roku:

 

PORADNIA RODZINNA

SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH W PORADNI RODZINNEJ W KAŻDĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MISIĄCA O GODZ. 11.30

Wizytacja O. Prowincjała

Dzisiaj w Domu Zakonnym Księży Marianów w naszej parafii rozpoczęła się Ojciec Prowincjałwizytacja
O
. Prowincjała Pawła Naumowicza, która potrwa do soboty
22 lutego.

Prośmy w naszych modlitwach by ten szczególny czas stał się nawiedzeniem łaski Bożej, umocnienia w wierze i obdarowania Bożym błogosławieństwem - aby posługa księży Marianów była gorliwą służbą dla większej chwały Bożej i dobra Kościoła na ziemi podlaskiej.
Przypominamy również o spotkaniu Rady Parafialnej z O. Prowincjałem w czwartek 20 lutego o godz. 17.00 w dużej Sali domu parafialnego.

Strona 1 z 47 następna » Idź do strony


„SMS z Nieba” to niekomercyjna inicjatywa, w której rozsyłane jest Słowo Boże, myśl świętego oraz newsy na tysiące telefonów komórkowych na całym świecie. czytaj więcej »

Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec
tel. 0-25 631 28 24
wyślij e-mail
rss aktualności rss ogłoszeń rss ewangelii