Narodowy Spis Powszechny

Wójt Gminy Skórzec informuje, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Termin zakończenia spisu upływa 30.09.2021. Do wypełnienia formularza spisowego niezbędne są numery PESEL wszystkich domowników oraz dowód osobisty. Spis jest obowiązkowy. Za niedopełnienie obowiązku grożą  wysokie kary.